postheadericon Svåra ord

Självklart finns det olika svårighetsgrader när man spelar Hänga gubbe, ord som är svårare att gissa än andra. Men vad är det då som gör att en del ord inte är lika lätta att gissa? Tja, det kan vara en hel del olika saker. Vanligast är att man höjer svårighetsgraden genom att använda sig av längre ord, ord som består av fler än sex bokstäver.

När blir det som allra svårast att gissa då? Jo som allra svårast blir det när man använder sig av sammansatta ord. Ord som tillexempel skattebevis, mösskärm och så vidare, det är nämligen så att när vi försöker gissa så är det de enklaste orden vi tänker på först. Vad de enkla orden är bestäms av hur vår egen vardag ser ut. Vilka ord vi använder mest i vårt vardagliga språk, därför kan ett ord som är enkelt att gissa för en person vara jättesvårt för en annan. Andra faktorer som ytterligare kan höja svårighetsgraden är abstrakta ord. När vi gissar tänker vi nämligen först och främst på substantiv, saker. Därför blir ord som istället handlar om abstrakt tänkande mycket svårare. Det kan vara ord som sammanhållning, allians, föräldraskap och så vidare.

Enkla ord

Vilka är då de enkla orden? Vad är lättast att gissa på? Jo det är ofta korta ord, substantiv, saker vi kan ta på. Några exempel på dessa är; boll, rött, ägg, ring, bord, bokhylla och så vidare. Det är ord som ingår i de flesta människors vardagliga språk och som därför är enkla att gissa på för de flesta.

Annons